Klachtenprocedure

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt ontevreden bent over de gang van zaken en geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het medisch handelen, de bejegening of andere tekortkomingen door uw huisarts, een medewerker of de organisatie in de huisartsenpraktijk.

 

Wij willen dat dan met u bespreken om zodoende hiervan te leren of zaken te verbeteren. Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken. Samen kunnen wij proberen tot een goede afhandeling te komen.

 

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling voor een onafhankelijk oordeel. Uw huisarts is aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, tel: 088-0229100. Meer informatie over SKGE en de klachtenfunctionaris vindt u op de website www.skge.nl.

 

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij de balie of naar ons opsturen. Dit formulier is verkrijgbaar aan de balie of kunt u hier downloaden. Vervolgens wordt u binnen een week gebeld door een van de huisartsen om de klacht met u door te nemen. 

Translate »
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking.