Ons zorgaanbod

Huisarts

Bij de huisarts kunt u terecht voor al uw medische vragen en klachten. U kunt telefonisch contact hebben of op het spreekuur een afspraak maken. Een huisbezoek is mogelijk wanneer u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen.

Hieronder ziet u speciale verrichtingen waarvoor u terecht kan in onze praktijk.

Ook voor kleine chirurgische ingrepen kunt u in de huisartsenpraktijk terecht, altijd in overleg en na afspraak met de huisarts. De volgende ingrepen vinden regelmatig plaats:

 

 • hechten en verzorgen van wonden
 • plaatsen van een spiraaltje of implanon
 • aanmeten pessarium
 • verwijderen van talgkliercyste, vetbult, moedervlek, ouderdomsplek
 • nemen van biopten voor nadere diagnostiek
 • gedeeltelijke of volledige verwijdering van nagel bij een ingegroeide nagel
 • behandeling getromboseerde aambei
 • injecties in gewrichten en slijmbeurzen
 • injecties bij triggerfinger, carpale tunnelsyndroom, peesontsteking

Plaatsen anticonceptiespiraal
Overweegt u de spiraal als anticonceptiemiddel? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente. Zij zal allereerst een afspraak inplannen voor een informatiegesprek bij een huisarts, waarna de afspraak voor de daadwerkelijke plaatsing kan worden ingepland.

Drs M. Rozestraten en Drs. J. Rozestraten hebben zich verdiepend geschoold in het oogheelkundig onderzoek en volgen hier jaarlijks aanvullende cursussen in. Hierdoor staan zij geregistreerd in het register voor huisartsen met deskundigheid in het kader van de oogheelkunde bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Dit college borgt de kwaliteit van bijzondere huisartsenzorg door huisartsen.

Het oogheelkundig onderzoek omvat de visustest, de oogboldrukmeting en vervolgens wordt met behulp van speciale apparatuur gekeken naar de lens (bijvoorbeeld of er staar is) en het netvlies. Daarnaast kunt u terecht bij een metaalsplinter in het oog, wij beschikken over een oogboortje. Traankanaaltjes spuiten wij ook door.

Neem altijd uw bril(len) mee als u komt voor een oogheelkundig onderzoek en houdt er rekening mee dat u ongeveer een half uur in de praktijk aanwezig zult zijn.

Doordat u speciale druppels in uw ogen krijgt, adviseren wij na afloop van het onderzoek geen auto te rijden tot het zicht weer geheel helder is.

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. U dient het keuringsformulier, uw bril en een urinemonster mee te nemen naar de afspraak. De keuringsformulieren kunnen ook digitaal worden opgestuurd naar het CBR.  De kosten van een rijbewijskeuring zijn vijftig euro.

Huisartsen  J. Rozestraten en M. Rozestraten zijn deelnemer aan het initiatief  “Gewenste zorg in de laatste levensfase”.

 

In de palliatieve zorg is al veel bereikt. Er wordt echter een toename van de palliatieve zorgbehoefte van patiënten met kanker, dementie, longaandoeningen en hartfalen verwacht.

 

Enkele huisartsen in de regio Sittard-Geleen, waaronder wij, zijn in samenwerking met diverse specialisten uit het ziekenhuis en hospice gestart met een nieuwe werkwijze. Hierbij staan de optimale kwaliteit van leven in de laatste levensfase en het stervensproces centraal.
De patiënt houdt zelf de regie in de laatste levensfase. De belasting van de mantelzorger heeft ook de aandacht.

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij kan u ook al adviezen geven, mag uitslagen doorgeven over bepaalde onderzoeken en weet antwoord op veel vragen over verwijzingen en recepten.

 

Overigens geldt óók voor alle assistentes een beroepsgeheim.

 • Aanvragen van herhaalrecepten
 • Adviezen bij eenvoudige ziektebeelden
 • Afspraken maken en planning van spreekuur huisarts
 • Bloedprikken
 • EHBO
 • Enkel tapen, bandageren
 • Wondcontrole
 • Hechtingen verwijderen
 • Plaatsen van injecties
 • Oren uitspuiten
 • Suiker controle (vingerprik)
 • Maken van ECG’s (hartfilms)
 • Gehooronderzoek (Audiometrie)
 • Longfunctieonderzoek (Spirometrie)
 • Vaatonderzoek (Doppler-meting)
 • 24 uurs bloeddrukmetingen
 • Urine onderzoek
 • Wratten aanstippen
 • Hypertensie spreekuur
 • Assisteren van de huisarts bij chirurgische ingrepen

Voor het aanstippen van wratten met vloeibare stikstof kunt u dagelijks een afspraak maken met de assistente. Het wrattenspreekuur is op woensdagmiddag om 13.30 uur.

 

Andere behandelingen van wratten zijn:

 • aanstippen met wrattentinctuur
 • uitlepelen van de wrat (onder lokale verdoving)
 • wegbranden (electrocauterisatie) van de wrat (onder lokale verdoving)

Alle behandelingen worden in deze praktijk toegepast.

Wanneer u een keer uw kans op hart- en vaatziekten in kaart wilt brengen, kunt u een afspraak maken voor het hypertensie spreekuur.

Aan de hand van een aantal vragen over risicofactoren, BMI, bloeddruk, bloed prikken en een hartfilmpje (ECG) krijgt u via de praktijkondersteuner of huisarts binnen twee weken uitleg en adviezen.


Patiënten die medicijnen voor hun bloeddruk gebruiken worden hebben elke drie maanden een controle. Alle controles worden met uw huisarts besproken. Eenmaal per jaar zal de doktersassistente een uitgebreide controle doen, met bloedonderzoek en/of een hartfilmpje (ECG).


Een goede bloeddruk is belangrijk omdat hoge bloeddruk een ernstige risicofactor is voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

Praktijkondersteuner GGZ

Geestelijke gezondheidszorg
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken. De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.

Hij behandelt patiënten met uiteenlopende problematiek zoals sombere of depressieve stemming, angst, spanning gerelateerde klachten en rouw. Deze gesprekken kunnen ondersteund worden door vragenlijsten en e-Health (online programma’s).

Hij kan u helpen door:
 
 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
 • kortdurende begeleiding;
 • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;
 • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst;
 • Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.

In deze praktijk is praktijkondersteuner dhr G. Worms werkzaam. De vergoeding voor deze gesprekken valt in het basispakket, er zijn dus geen extra kosten voor u.

Praktijkondersteuner Somatiek

Bij mensen met diabetes (suikerziekte), hoge bloeddruk of astma en COPD vinden wij het belangrijk om goede uitleg en voorlichting te geven. Het gaat vaak om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl. Het is gebleken dat door controle van de  praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.

 

Tot de taken van de praktijkondersteuner behoren:

 • het uitvoeren van de 3 maandelijkse controle;
 • voorlichting geven;
 • aanvragen van laboratoriumonderzoek en verrichten van het voetenonderzoek;
 • verwijzen voor regelmatige oogheelkundige controle;
 • bijhouden van een nauwgezette patiënten administratie;
 • instellen op insuline therapie
 • voorlichting geven over de aandoening en de werking van medicatie;
 • controle van het medicatiegebruik en inhalatie-instructie
 • longfunctieonderzoek
 • eventuele allergieën onderzoeken
 • leefstijl bespreken, waaroner lichaamsbeweging, voeding en rookgedrag

Roken is een belangrijke oorzaak van veel aandoeningen. Het verhoogd de kans op hart en vaat-ziekten zoals een hartinfarct of een herseninfarct, de kans op longziekten zoals emfyseem of COPD en verschillende vormen van kanker. De praktijkondersteuner kan u helpen om te stoppen met roken. Via een speciaal ontwikkeld programma begeleid zij u om de kans op stoppen zo groot mogelijk te maken. Eventuele medicatie wordt op deze manier vaak vergoed door uw zorgverzekeraar.

De praktijkondersteuners mevr. D. Kuskal en mevr L. Notten zijn in onze praktijk werkzaam voor begeleiding van chronische ziekten. Zij hebben een nauwe samenwerking met uw huisarts.

Translate »
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking.